22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Kursy kompetencyjne

 
HARMONOGRAM  KURSÓW  KOMPETENCYJNYCH
DLA  RZECZOZNAWCÓW  SAMOCHODOWYCH  NA  2019/20
 
 
Tematyka kursów wynika z treści wymaganych kompetencji w procesie kwalifikacyjnym
i certyfikacyjnym przez rzeczoznawców samochodowych
 
 
UWAGA: Miejsce kursu:
 
Głównym miejscem kursu jest siedziba Ośrodka przy ul. Chłodnej 36, 00-872 Warszawa, za wyjątkiem kursów:
 
- „CAN sieć wymiany danych w pojazdach samoch.”  – ul. Narbutta 84, Politechnika Warszawska,
sala nr I/2 ,  I-piętro
 
- „Systemy poduszek gazowych i napinaczy pasów” -  ul. Kaliskiego 2 bud. 20 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 
 
 
Zapisy na kursy przyjmujemy telefonicznie pod nr (22) 624 02 71(22) 620 44 22  ; 0 693 100 119 ; 0 602 196 727
lub mailowo      [email protected]  ;  [email protected]      
 
( zapisy nie później niż na 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu )
 
Informacje dot. aktualnej ceny kursów udzielane są telefonicznie lub mailowo
 
 
 
 
Kursy kompetencyjne dla Rzeczoznawców Samochodowych
 
Lp.
 
Tematyka kursu
 
Termin kursu
 
1
 
Elektromobilność - pojazdy elektryczne
26  październik  2019 r.   
30  listopad  2019  
7  grudzień  2019 r.   
 
2
 
Pełnienie funkcji biegłego
 
16   listopad  2019 r.
3 Diagnostyka, naprawy pojazdów ciężarowych w świetle opinii i prac rzeczoznawczych  
..................................  2020 r.
 
4
Diagnostyka uszkodzeń silników spalinowych 14    marzec   2020 r.
 
5
Kurs praktycznej analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych ..................................  2020 r.
 
6
Ocena stanu i wycena wartości maszyn, urządzeń i środków technicznych 7    marzec   2020 r.
 
7
Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie  
8    marzec   2020 r.
 
8
Budowa, ocena techniczna i wycena wartości pojazdów ciężarowych-specjalnych  
..................................  2020 r.
 
9
 
Budowa i eksploatacja automatycznych skrzyni biegów
 
30    listopad  2019  r.
 
10
CAN – sieć wymiany danych w pojazdach  
..................................  2020 r.
 
11
Komputerowa kalkulacja szkód w zakresie systemu AUDATEX I stopień 7   grudzień  2019 r.
 
12
Kalkulacje szkód w systemie EUROTAX  
28   marzec  2019 r.
 
13
Wycena pojazdów w komputerowym systemie INFO-EKSPERT  
16   listopad   2019 r.
 
14
Technika kosztorysowania napraw pojazdów w procesie likwidacji szkód w systemach eksperckich ..................................  2020 r.
 
15
Pożary pojazdów samochodowych oraz maszyn i urządzeń ..................................  2020 r.
 
16
Analiza odczytu elektronicznych podzespołów pojazdów mechanicznych w opiniach rzeczoznawców samochodowych - poziom zaawansowany 16    listopad    2019 r.