22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Bhp

SZKOLENIA BHP
 

Terminy szkoleń:: terminy ustalane indywidualnie wg potrzeb zleceniodawcy.

Tematyka: Tematyka poniższych szkoleń jest zgodna z ramowym programem okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) 
 
  • Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców - 16 h.
  • Okresowe szkolenie BHP dla osób kierujący chpracownikami - 16 h.
  • Okresowe szkolenie BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych - 8 h.
  • Okresowe szkolenie BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 h.

Za uczestnictwo w szkoleniu obowiązują ceny umowne.