22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Kursy kompetencyjne

 
HARMONOGRAM  KURSÓW  KOMPETENCYJNYCH
DLA  RZECZOZNAWCÓW  SAMOCHODOWYCH  NA  2024
 
 
Tematyka kursów wynika z treści wymaganych kompetencji w procesie kwalifikacyjnym
i certyfikacyjnym przez rzeczoznawców samochodowych
 
 
UWAGA: Miejsce kursu:
 
 
Głównym miejscem kursów jest siedziba Ośrodka przy ul. Chłodnej 36, 00-872 Warszawa.
 
 
Zapisy na kursy przyjmujemy telefonicznie pod nr (22) 624 02 71(22) 620 44 22  ; 0 693 100 119 ; 0 602 196 727
lub mailowo      [email protected]  ;  [email protected]      
 
( zapisy nie później niż na 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu )
 
Informacje dot. aktualnej ceny kursów udzielane są telefonicznie lub mailowo
 
 
 
 
Kursy kompetencyjne dla Rzeczoznawców Samochodowych
 
Lp.
 
Tematyka kursu
 
Termin kursu
 
1
Określenie stanu technicznego i wycena jachtów motorowych i żaglowych 25   maj    2024 r.
ZEGRZE , Hotel 500
2 Tachografy – prawidłowość odczytów danych i ich wykorzystanie w praktyce 18   maj    2024 r.
3 Koszty, wycena i weryfikacja napraw pojazdów samochodowych 19   październik    2024 r.
4 Dane elektroniczne w analizach zdarzeń drogowych jesień   2024 r.
5 Wycena wartości, ocena stanu technicznego pojazdów jednośladowych oraz rekonstrukcja wypadków z ich udziałem 12   październik    2024 r.
6 Lakiernictwo i blacharstwo – wady, proces technologiczny napraw oraz ocena powłok lakierowych po naprawie. 14   czerwiec  2024 (piątek)  – Gdańsk (Pomorska Izba Rzemieślnicza )
7
 
Określenie stanu technicznego i wycena wartości rynkowej maszyn budowlanych, drogowych, rolniczych i ogrodowych jesień   2024 r.
(szkolenie 4-dniowe)
8 Praktyczne wykonywanie opinii dla potrzeb: firm ubezpieczeniowych, urzędów celno-skarbowych oraz indywidualnych zleceniodawców  
jesień   2024 r. 
9
 
Bezpieczeństwo w czynnościach rzeczoznawczych przy obsłudze pojazdów drogowych-hybrydowych, elektrycznych i wodorowych o napięciu do 1 kV 18   maj   2024 r.
10 Pożary pojazdów samochodowych oraz maszyn i urządzeń termin po zorganizowaniu grupy 
11 Ocena stanu i wycena wartości maszyn, urządzeń i środków technicznych 18  maj   2024 r. 
12
 
Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie 19  maj   2024 r.  
13
 
Rekonstrukcja i analiza zdarzeń drogowych .................    2024 r.
(szkolenie 4-dniowe)
14 Budowa i eksploatacja automatycznych skrzyni biegów 21  wrzesień  2024 r.
15
 
Komputerowa kalkulacja szkód w zakresie systemu AUDATEX I stopień termin po zorganizowaniu grupy 
16
 
Kalkulacje szkód w systemie EUROTAX - poziom zaawansowany termin po zorganizowaniu grupy 
17
 
Wycena pojazdów w komputerowym systemie INFO-EKSPERT - poziom zaawansowany termin po zorganizowaniu grupy