22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Kursy kompetencyjne

 
HARMONOGRAM  KURSÓW  KOMPETENCYJNYCH
DLA  RZECZOZNAWCÓW  SAMOCHODOWYCH  NA  2023/24
 
 
Tematyka kursów wynika z treści wymaganych kompetencji w procesie kwalifikacyjnym
i certyfikacyjnym przez rzeczoznawców samochodowych
 
 
UWAGA: Miejsce kursu:
 
Głównym miejscem kursu jest siedziba Ośrodka przy ul. Chłodnej 36, 00-872 Warszawa, za wyjątkiem kursów:
 
- „CAN sieć wymiany danych w pojazdach samoch.”  – ul. Narbutta 84, Politechnika Warszawska,
sala nr I/2 ,  I-piętro
 
- „Systemy poduszek gazowych i napinaczy pasów” -  ul. Kaliskiego 2 bud. 20 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 
 
Zapisy na kursy przyjmujemy telefonicznie pod nr (22) 624 02 71(22) 620 44 22  ; 0 693 100 119 ; 0 602 196 727
lub mailowo      [email protected]  ;  [email protected]      
 
( zapisy nie później niż na 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu )
 
Informacje dot. aktualnej ceny kursów udzielane są telefonicznie lub mailowo
 
 
Kursy kompetencyjne dla Rzeczoznawców Samochodowych
 
Lp.
 
Tematyka kursu
 
Termin kursu
 
1
Pojazdy elektryczne i autonomiczne, wodorowe wiosna   2023 r. 
 
2
Wycena wartości, ocena stanu technicznego motocykli oraz rekonstrukcja wypadków z ich udziałem 3  czerwiec  2023 r.
 
3
Bezpieczeństwo rzeczoznawców przy obsłudze samochodów elektrycznych + SEP do 1 kV 22 kwiecień  2023 r.
 
4
Opinie sądowe biegłych-rzeczoznawców i kwestie wynagrodzeń 11  marzec   2023 r. 
5 Pożary pojazdów samochodowych oraz maszyn i urządzeń 13  maj   2023 r. 
 
6
Budowa, ocena techniczna i wycena wartości pojazdów ciężarowych-specjalnych 22  kwiecień  2023 r.  .
 
7 Ocena stanu i wycena wartości maszyn, urządzeń i środków technicznych 27  maj   2023 r. 
 
8
Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie 28  maj   2023 r. 
 
9
Systemy elektroniczne w opiniach rzeczoznawców w postępowaniach procesowych ......................  2023 r.  .
 
10
Rekonstrukcja i analiza zdarzeń drogowych ..................................  2023 r.
(szkolenie 6-dniowe)
 
11
Diagnostyka, naprawy pojazdów ciężarowych w świetle opinii i prac rzeczoznawczych .............................   2023 r. 
12 Budowa i eksploatacja automatycznych skrzyni biegów ............................  2023 r.
 
13
CAN – sieć wymiany danych w pojazdach .........   2023 r. 
 
14
Komputerowa kalkulacja szkód w zakresie systemu AUDATEX I stopień jesień   2023 r. 
 
15
Kalkulacje szkód w systemie EUROTAX - poziom zaawansowany jesień  2023 r.
 
16
Wycena pojazdów w komputerowym systemie INFO-EKSPERT - poziom zaawansowany  
jesień   2023 r. 
17 Technika kosztorysowania napraw pojazdów w procesie likwidacji szkód w systemach eksperckich .........................  2023 r.
 
18
Diagnostyka uszkodzeń silników spalinowych .............................   2023 r. 
 
19
Analiza odczytu elektronicznych podzespołów pojazdów mechanicznych w opiniach rzeczoznawców samochodowych - poziom zaawansowany .................  2023 r.