22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Kursy kompetencyjne

 
HARMONOGRAM  KURSÓW  KOMPETENCYJNYCH
DLA  RZECZOZNAWCÓW  SAMOCHODOWYCH  NA  2023/24
 
 
Tematyka kursów wynika z treści wymaganych kompetencji w procesie kwalifikacyjnym
i certyfikacyjnym przez rzeczoznawców samochodowych
 
 
UWAGA: Miejsce kursu:
 
Głównym miejscem kursów jest siedziba Ośrodka przy ul. Chłodnej 36, 00-872 Warszawa.
 
 
Zapisy na kursy przyjmujemy telefonicznie pod nr (22) 624 02 71(22) 620 44 22  ; 0 693 100 119 ; 0 602 196 727
lub mailowo      [email protected]  ;  [email protected]      
 
( zapisy nie później niż na 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu )
 
Informacje dot. aktualnej ceny kursów udzielane są telefonicznie lub mailowo
 
 
 
Kursy kompetencyjne dla Rzeczoznawców Samochodowych
 
Lp.
 
Tematyka kursu
 
Termin kursu
 
1
Wycena wartości, ocena stanu technicznego pojazdów jednośladowych oraz rekonstrukcja wypadków z ich udziałem .................    2024 r.
 
2
Określenie stanu technicznego i wycena wartości maszyn budowlanych, drogowych, rolniczych i ogrodowych  
wiosna  2024 r.
(szkolenie 4-dniowe)
3 Praktyczne wykonywanie opinii dla potrzeb: firm ubezpieczeniowych, urzędów celno-skarbowych oraz indywidualnych zleceniodawców  
wiosna  2024 r. 
 
4
Bezpieczeństwo w czynnościach rzeczoznawczych przy obsłudze pojazdów drogowych-hybrydowych, elektrycznych i wodorowych o napięciu do 1 kV 25  listopad  2023 r.
5 Pożary pojazdów samochodowych oraz maszyn i urządzeń termin po zorganizowaniu grupy  
6 Ocena stanu i wycena wartości maszyn, urządzeń i środków technicznych 9 grudzień   2023 r. 
 
7
Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie 10 grudzień   2023 r.   
 
8
Rekonstrukcja i analiza zdarzeń drogowych   .................  2024 r.
(szkolenie 4-dniowe)
9 Budowa i eksploatacja automatycznych skrzyni biegów 2  grudzień  2023 r.
 
10
Komputerowa kalkulacja szkód w zakresie systemu AUDATEX I stopień termin po zorganizowaniu grupy  
 
11
Kalkulacje szkód w systemie EUROTAX - poziom zaawansowany termin po zorganizowaniu grupy  
 
12
Wycena pojazdów w komputerowym systemie INFO-EKSPERT - poziom zaawansowany termin po zorganizowaniu grupy