22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

O nas

Centrum  Kształcenia  Zawodowego „EKSPERT” jest placówką kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych. Posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Urząd m.st. Warszawy pod nr 639K.

Placówka posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 236793 Prezydenta m.st. Warszawy, działając od 01.09.1999 r.

Głównym celem placówki jest zdobycie nowych zawodów, zmiana dotychczasowych kwalifikacji jak również uzupełnienie lub doskonalenie w zakresie m.in. zawodów regulowanych.

W okresie dotychczasowej działalności CKZ  EKSPERT w różnych formach kształcenia udział wzięło około 15000 osób.

Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT swoją działalność prowadzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. – Dz. U. nr 0, poz.186 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po ukończeniu każdej formy kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

Placówka posiada szereg rekomendacji i podziękowań.