22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Rodo

Polityka prywatności serwisu internetowego www.ckz-ekspert.pl
Polityka prywatności
 
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: www.ckz-ekspert.pl („Serwis”), wyrażasz zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.
Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administruje Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT, ul. Chłodna 36/46 w Warszawie. tel/fax 22 624-02-71, 602-196-727, 693-100-119
e-mail: [email protected]
 
Jakie działa serwis?
Korzystanie z Serwisu polega na przeglądaniu strony oraz pozostawieniu danych osobowych w celu otrzymania oferty handlowej.

Jakie dane gromadzimy?
Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu oraz przedstawienia oferty usług, które Ciebie interesują. Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies.

Jak korzystamy z Twoich danych?
Przekazując nam swoje dane poprzez formularz na stronie internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z Twoich danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowej oraz oferty usług, które Ciebie interesują.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?
Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie celem ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów jakie oferujemy, przedstawienia oferty usług, które Ciebie interesują, wysyłania do Ciebie newslettera o świadczonych przez nas usługach oraz na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?
Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Postanowienia końcowe
Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe
Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT, ul. Chłodna 36/46 w Warszawie. tel/fax 22 624-02-71, 602-196-727, 693-100-119  e-mail: [email protected]