22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Rzeczoznawstwo samochodowe

KURS 

 "Rzeczoznawca pojazdów samochodowych"

Terminy szkoleń: 21.09.2024 r.

Tematyka: Kurs przeznaczony dla osób pragnących pracować jako Rzeczoznawca samochodowy, likwidator szkód komunikacyjnych, a także pozostałych osób dla których dana tematyka będzie przydatna w pracy zawodowej. 

Zakres tematyczny kursu obejmuje kompetencje:

1.  Technika Samochodowa

2   Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów mechanicznych

3.  Rekonstrukcja zdarzeń i bezpieczeństwo w ruchu  drogowym

                                                                                                                      144 godz.