22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Współpraca

Centrum Kształcenia Zawodowego „EKSPERT” prowadzi współpracę w zakresie kształcenia z uznanymi w kraju Uczelniami Wyższymi, umożliwiając uczestnikom szkoleń zdobywanie specjalistycznej  wiedzy korzystając z najnowocześniejszych stanowisk laboratoryjnych. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią  w dużej mierze profesorowie oraz doktorzy niżej wymienionych uczelni, cenieni zarówno w Polsce jak i na świecie za swoje osiągnięcia w dziedzinie nauki.
 

-  Politechnika Warszawska
 

- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

Ponadto CKZ  „EKSPERT” jest Członkiem Wspierającym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego  AUTO CONSULTING

i na podstawie umów prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu  rzeczoznawstwa samochodowego.