22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Kolonie i obozy

KURS 

"Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży"

"Kierownik w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży"


Terminy szkoleń:terminy ustalane indywidualnie wg potrzeb zleceniodawcy

Tematyka: Kurs przeznaczony dla osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach. ( zatrudnionych w okresie wakacji i ferii ). Kurs obejmuje zakres tematyczny zgodny z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 21 stycznia 1997, w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. ( Dz. U. nr 12, poz. 67 ).

                                                                                                                      36 godz.