22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Oferta szkoleniowa

RZECZOZNAWSTWO
SAMOCHODOWE
RZECZOZNAWCA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
KURSY KOMPETENCYJNE
RZECZOZNAWSTWO
MASZYN I URZĄDZEŃ
KURS PRZEZNACZONY DLA OSÓB BĘDĄCYCH RZECZOZNAWCAMI STOWARZYSZEŃ, KTÓRE CHCĄ
ZDOBYĆ DODATKOWĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI

BHP

 
TEMATYKA PONIŻSZYCH SZKOLEŃ JEST ZGODNA Z RAMOWYM PROGRAMEM OKRESOWYCH SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY