22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Rzeczoznawstwo maszyn i urządzeń

KURS 

 "Wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych "


Terminy szkoleń: 18.05.2024

Tematyka:Kurs przeznaczony dla osób będących rzeczoznawcami Stowarzyszeń, które chcą zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu rzeczoznawstwa maszyn, urządzeń i środków technicznych  
                                                                                                                                                          10godz.