22 624-02-71

602-196-727
693-100-119

www.ckz-ekspert.pl

Wycieczki i imprezy szkolne

KURS 

"Opiekun wycieczek i imprez szkolnych"

"Kierownik wycieczek i imprez szkolnych"


Terminy szkoleń:terminy ustalane indywidualnie wg potrzeb zleceniodawcy

Tematyka: Kurs przeznaczony dla osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą podczas wycieczek lub imprez szkolnych w trakcie roku szkolnego. Kurs obejmuje zakres tematyczny wynikający z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

                                                                                                                      10 godz.